VDO กิจกรรม
นายคณิน สารบูรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ได้ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 โดยท่าน ดุริยา (อ่าน 340) 11 ก.ย. 60
KHUNHAN MINI MARATHON "เดิน วิ่ง มินิมาราธอน ๑๐ กม. ด้วยจงรักภักดี รัชกาลที่ ๑๐" (อ่าน 284) 11 ก.ย. 60
ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน (วก.ขุนหาญ) ณ ทุ่งกบาลกะไบ (อ่าน 304) 11 ก.ย. 60
ปลูกดาวเรืองแทนใจถวายพ่อหลวง วก.ขุนหาญ (อ่าน 296) 11 ก.ย. 60
กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ ณ วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ (อ่าน 333) 11 ก.ย. 60
การเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยนายคณิน สาระบูรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ เป็นประธา (อ่าน 308) 11 ก.ย. 60
ละครเสภาขุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม วันภาษาไทย 2560 (อ่าน 315) 11 ก.ย. 60