ข่าวประชาสัมพันธ์
การสอบกลางภาคของนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 87) 12 ก.ค. 61
โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ อาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 (อ่าน 109) 09 ก.ค. 61
พิธีถวายราชสดุดีและทบทวนคำปฏิญาณ ในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ (อ่าน 82) 09 ก.ค. 61
พิธีเปิดโครงการสดุดีครูกลอนสุนทรภู่ ณ ห้องประชุมอาคาร ICT วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ (อ่าน 104) 09 ก.ค. 61
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก (อ่าน 90) 09 ก.ค. 61
การแข่งขันกีฬา อาชีวะเกมส์ ระดับจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 23-26 มิถุนายน (อ่าน 138) 09 ก.ค. 61
อบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนหัวใจไรสารเสพติด (อ่าน 107) 09 ก.ค. 61
โครงการ เดย์แคมป์ และประดับแถบ 2 สี ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 44) 09 ก.ค. 61
กิจกรรมร้อยดวงใจรัก.....แด่คุณครู พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึุกษา 2561 (อ่าน 58) 09 ก.ค. 61
พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม และศาลพระภูมิเจ้าที่ ประจำวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ (อ่าน 53) 09 ก.ค. 61
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561 การคัดกรอง (อ่าน 38) 09 ก.ค. 61
ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 วิลัยการอาชีพขุนหาญได้เรียนเชิญ ดต.นิพนธ์ พรตะคุ ซึ่งให้บริการจราจรด้านหน้า (อ่าน 43) 09 ก.ค. 61
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ดำเนินการตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 7 มิถุนายน (อ่าน 32) 09 ก.ค. 61
นายชุมสันติ แสนทวีสุข รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ เป็นประธานในพิธิเปิด โครงการส่งเสริมอนุรั (อ่าน 39) 09 ก.ค. 61
เปิดประชุมกองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยนายชุมสันติ แส (อ่าน 63) 09 ก.ค. 61
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ดำเนินการจัดกิจกรรมวัน วิสาขบูชา ขึ้นในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 โดยนายคณิน สาระ (อ่าน 37) 09 ก.ค. 61
กิจกรรมการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ (อ่าน 36) 09 ก.ค. 61
คณะครู วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในระหว่างวันที่ 22 - 26 เมษายน 25 (อ่าน 48) 06 ก.ค. 61
ทำบุญตักบาตรประเพณีสงกรานต์ (อ่าน 33) 06 ก.ค. 61
รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ช่วงสงกรานต์ ปี 2561 (อ่าน 47) 06 ก.ค. 61
พิธีเปิดศูนย์อาชีวะอาสา ช่วงเทศการสงกรานต์ ประจำปี 2561 (อ่าน 60) 06 ก.ค. 61
ประชุมภาคี 4 ฝ่าย1/2561 (อ่าน 129) 06 ก.ค. 61
เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center THAILAND 4.0 ศูนย์เทศบาลตำบลโนนสูง โดยมีนายประดิษฐ์ นาคพั (อ่าน 46) 23 มี.ค. 61
เปิดศูนย์ Fix it Canter ศูนย์ เทศบาลตำบลกันทรอม (อ่าน 38) 23 มี.ค. 61
กิจกรรมอำลาสถาบัน คณะผู้บริหาร ครู ร่วมกิจกรรมหน้าเสาและมอบดอกไม้ให้แก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประ (อ่าน 44) 16 มี.ค. 61
โครงการปัจฉิมนิเทศ ปี 2560 (อ่าน 37) 16 มี.ค. 61
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 นายคณิน สาระบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสัมมนาและแสดงผลงาน นักเรียน นั (อ่าน 303) 17 พ.ย. 60
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ นำโดย นายคณิน สาระบูรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ พร้อมคณะผู้บริหาร ค (อ่าน 286) 17 พ.ย. 60
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ร่วมสืบสานประเพณี ลอยกระทง ประจำปี 2560 โดยจัดทำกระทง (อ่าน 315) 17 พ.ย. 60
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ โดย ดร.ชุมสันติ แสนทวีสุข รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพข (อ่าน 320) 17 พ.ย. 60
วันที่ 30 ตุลาคม 2560 นายคณิน สาระบูรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงกา (อ่าน 269) 17 พ.ย. 60
วันที่ 30 ตุลาคม 2560 นายคณิน สาระบูรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ เป็นประธานในพิธีเปิด การปร (อ่าน 155) 17 พ.ย. 60
พิธีวางพวงมาลาสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ในวันที่ 23 ตุลาคม 2560 ณ หอ ประชุมเฉลิมพระเกียรติ อำเภอข (อ่าน 167) 17 พ.ย. 60
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญดำเนินการจัดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและประช (อ่าน 158) 17 พ.ย. 60
พิธีทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือวิสามัญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติและประดับแถบ 2 สี ประจำปี (อ่าน 164) 17 พ.ย. 60
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ดำเนินการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 13 กันยายน (อ่าน 174) 17 พ.ย. 60
วันที่ 12 กันยายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ โดยนายคณิน สาระบูรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ (อ่าน 159) 17 พ.ย. 60
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ดำเนินการจัดกิจกรรม 5 ส Big Cleaning Day วันที่ 12 กันยายน 2560 ณ วิทยาลัยการ (อ่าน 187) 17 พ.ย. 60
"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ลงทะเบียน จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระร (อ่าน 122) 17 พ.ย. 60
กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายชุมชน ในการป้องกันปัญหาทะเลาะวิวาทและการกระทำความ (อ่าน 175) 17 พ.ย. 60