ผู้บริหาร

นายคณิน สาระบูรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
การแต่งกายนักศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่าคิดว่าเว็บไซต์นี้เป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ไม่ดีเลย
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/06/2015
ปรับปรุง 05/06/2018
สถิติผู้เข้าชม 487521
Page Views 717572
ระบบติดตามดูแลผู้เรียน
ระบบติดตามดูแลผู้เรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 นายคณิน สาระบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสัมมนาและแสดงผลงาน นักเรียน นั (อ่าน 243) 17 พ.ย. 60
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ นำโดย นายคณิน สาระบูรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ พร้อมคณะผู้บริหาร ค (อ่าน 209) 17 พ.ย. 60
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ร่วมสืบสานประเพณี ลอยกระทง ประจำปี 2560 โดยจัดทำกระทง (อ่าน 216) 17 พ.ย. 60
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ โดย ดร.ชุมสันติ แสนทวีสุข รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพข (อ่าน 216) 17 พ.ย. 60
วันที่ 30 ตุลาคม 2560 นายคณิน สาระบูรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงกา (อ่าน 197) 17 พ.ย. 60
วันที่ 30 ตุลาคม 2560 นายคณิน สาระบูรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ เป็นประธานในพิธีเปิด การปร (อ่าน 116) 17 พ.ย. 60
พิธีวางพวงมาลาสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ในวันที่ 23 ตุลาคม 2560 ณ หอ ประชุมเฉลิมพระเกียรติ อำเภอข (อ่าน 117) 17 พ.ย. 60
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญดำเนินการจัดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและประช (อ่าน 117) 17 พ.ย. 60
พิธีทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือวิสามัญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติและประดับแถบ 2 สี ประจำปี (อ่าน 111) 17 พ.ย. 60
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ดำเนินการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 13 กันยายน (อ่าน 119) 17 พ.ย. 60
วันที่ 12 กันยายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ โดยนายคณิน สาระบูรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ (อ่าน 117) 17 พ.ย. 60
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ดำเนินการจัดกิจกรรม 5 ส Big Cleaning Day วันที่ 12 กันยายน 2560 ณ วิทยาลัยการ (อ่าน 123) 17 พ.ย. 60
"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ลงทะเบียน จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระร (อ่าน 67) 17 พ.ย. 60
กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายชุมชน ในการป้องกันปัญหาทะเลาะวิวาทและการกระทำความ (อ่าน 118) 17 พ.ย. 60
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ดำเนินกิจกรรม ปลูกดาวเรืองแทนใจถวายพ่อหลวง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้ (อ่าน 113) 17 พ.ย. 60
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ โดยแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ดำเนินการจัดกิจกรรม วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีก (อ่าน 118) 17 พ.ย. 60
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 12/08/2560 (อ่าน 115) 17 พ.ย. 60
พิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องใน (อ่าน 120) 17 พ.ย. 60
อบรมการใช้งานระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (V-COP)และส่งเสริิมการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาจากอาชีวศึก (อ่าน 137) 17 พ.ย. 60
วันที่ 2 สิงหาคม 2560 ดร.ชุมสันติ แสนทวีสุข รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ เป็นประธานในพิธีเปิ (อ่าน 126) 17 พ.ย. 60
นายคณิน สารบูรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ได้ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 โดยท่าน ดุริยา (อ่าน 192) 11 ก.ย. 60
"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ลงทะเบียน จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระร (อ่าน 143) 11 ก.ย. 60
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ โดยแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ดำเนินการจัดกิจกรรม วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีก (อ่าน 193) 11 ก.ย. 60
กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายชุมชน ในการป้องกันปัญหาทะเลาะวิวาทและการกระทำความ (อ่าน 174) 11 ก.ย. 60
กิจกรรม ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน 12 สิงหามหาราชินี โดยนายสมเกียรติ ศรีขาว นายอำเภอขุนหาญ (อ่าน 181) 11 ก.ย. 60
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ โดยนายคณิน สาระบูรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ พร้อมคณะผู้บริหาร ครู (อ่าน 141) 11 ก.ย. 60
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรม" KHUNHAN MINI MARATHON เดิน วิ่ง มิ (อ่าน 190) 30 ก.ค. 60
คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ร่วมลงนามถวายพระพร แด่ สมเด็จพร (อ่าน 236) 30 ก.ค. 60
วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ร่วมกัน (อ่าน 200) 30 ก.ค. 60
การเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยนายคณิน สาระบูรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ เป็นประธา (อ่าน 200) 30 ก.ค. 60
การเเข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ – อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ป (อ่าน 246) 14 ก.ค. 60
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ออกบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center โดยให้บริการซ่อมเครื่องมือต่ (อ่าน 223) 30 มิ.ย. 60
โครงการ เสริมสร้างประชาธิปไตย เเละ เลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตเเห่งประเทศไทย ระดับหน่วยวิท (อ่าน 200) 22 มิ.ย. 60
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ร่วมกับ อำเภอขุนหาญ ออกบริการอำเภอเคลื่อนที่ ณ โรงเรียน บ้านโพธิ์กระสังข์ โดย (อ่าน 196) 22 มิ.ย. 60
คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ยินดีต้อนรับ ดร.ชุมสันติ แสนทวีสุข รองผู้อำนวยการคนใหม่ วิทย (อ่าน 221) 22 มิ.ย. 60
กิจกรรมร้อยด้วยใจรัก.......แด่คุณครู พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 8 มิถุนายน2560 ณ หอปร (อ่าน 272) 09 มิ.ย. 60
กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารเเห้งพระ 9 รูป ในวัน พฤหัสบดีที่8 มิถุนายน 2560 เนื่องในพิธีไหว้ครูปร (อ่าน 205) 08 มิ.ย. 60
คณะผู้บริหาร ผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือวิสามัญ กองลูกเสือวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโค (อ่าน 207) 01 มิ.ย. 60
กิจกรรมค่ายลูกเสือค่ายพักแรม ในช่วงเช้า กองลูกเสือวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ร่วมซ่อมแซมและบำรุงรักษาฝาย (อ่าน 254) 01 มิ.ย. 60
ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 259) 19 พ.ค. 60