ข่าวประกาศ/เผยแพร่ผลงาน
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย มีนาคม - สิงหาคม 2561 (อ่าน 59) 08 ต.ค. 61
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (อ่าน 20) 26 ก.ย. 61
โครงการศูนย์บ่มเพาะ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 66) 19 ธ.ค. 60
โครงการศูนย์บ่มเพาะ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 81) 19 ธ.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (อ่าน 121) 03 ก.ค. 61
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (อ่าน 71) 25 มิ.ย. 61
รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561 (อ่าน 189) 15 ม.ค. 61
รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560 (อ่าน 182) 10 ม.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 192) 12 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอนประจำรายเดือน แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 188) 12 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอิเล็กทรอนิกส์ ครูภาษาอังกฤษ เจ้าห (อ่าน 197) 06 มี.ค. 61
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูภาษาอังกฤษ ครูอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 572) 20 ก.พ. 61
ขอความอนุเคาระห์ประชาสัมพันธ์ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารหอพักพร้อมครุภัณฑ์ จำ (อ่าน 180) 09 ม.ค. 61
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 (อ่าน 170) 04 ม.ค. 61
รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ (อ่าน 178) 01 ธ.ค. 60
งบทดลองเดือน-กันยายน-2560-และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง (อ่าน 226) 16 ต.ค. 60
รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ (อ่าน 243) 20 ก.ย. 60
เผยแพร่ผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะศูนย์ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร (อ่าน 302) 29 ส.ค. 60
รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ (อ่าน 225) 15 ส.ค. 60
รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ (อ่าน 229) 13 ก.ค. 60
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ (อ่าน 197) 15 มิ.ย. 60
รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐ (อ่าน 203) 15 พ.ค. 60
รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ (อ่าน 187) 10 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 362) 13 ก.ค. 60
ประกาศรับสมัครเพื่อรับเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 628) 29 มิ.ย. 60
รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ (อ่าน 456) 30 ธ.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 523) 21 ต.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอนประจำรายเดือน (อ่าน 468) 19 ต.ค. 59
รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอนประจำรายเดือน (อ่าน 771) 13 ต.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (อ่าน 510) 12 ต.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะคัดเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (อ่าน 464) 10 ต.ค. 59
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (อ่าน 552) 30 ก.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอนรายเดือน วก.ขุนหาญ (อ่าน 576) 28 เม.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอนรายเดือน วก.ขุขันธ์ (อ่าน 604) 28 เม.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ วก.ขุขันธ์ (อ่าน 651) 28 เม.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ วก.ขุขันธ์ (อ่าน 641) 25 เม.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอนรายเดือน วก.ขุขันธ์ (อ่าน 628) 25 เม.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอนรายเดือน วก.ขุนหาญ (อ่าน 619) 25 เม.ย. 59
ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอนประจำรายเดือน วก.ขุนหาญ (อ่าน 555) 18 เม.ย. 59
ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอนประจำรายเดือน (อ่าน 594) 18 เม.ย. 59