ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารหอพักพร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง (อ่าน 226) 07 ก.พ. 61
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารหอพักพร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอ (อ่าน 246) 17 ม.ค. 61
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักพร้อมครุภัณฑ์จำนวน 1 หลัง วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ (อ่าน 266) 08 ม.ค. 61
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักพร้อมครุภัณฑ์จำนวน 1 หลัง วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ด้วยวิธีประกวดราคาอ (อ่าน 237) 29 ธ.ค. 60
ข้อมูลประกอบครุภันฑ์ . ชุดปฏิบัติการ CNC Programming CAD-CAM 5 axis เมนูภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมช (อ่าน 228) 29 ธ.ค. 60
ประกาศซื้อครุภันณ์ ชุดปฏิบัติการ CNC Programming CAD-CAM 5 axis เมนูภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (อ่าน 238) 29 ธ.ค. 60
เอกสารประกวดราคาซื้อครุภันณ์ ชุดปฏิบัติการ CNC Programming CAD-CAM 5 axis เมนูภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (อ่าน 169) 29 ธ.ค. 60
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ชุดปฏิบัติการ CNC Programming CAD-CAM (อ่าน 184) 04 ธ.ค. 60
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการก่อสร้างอาคารหอพักพร้อมครุภัณฑ์ (อ่าน 166) 04 ธ.ค. 60
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบัญชี จำนวน 1 ชุด (อ่าน 916) 30 พ.ย. 58
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 1 ชุด (อ่าน 640) 30 พ.ย. 58
สอบราคาจ้าง ตามงบประมาณโครงการตามมาตรการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ ๒๕๕๘ จำนวน ๓ รายการ (อ่าน 715) 17 ส.ค. 58
สอบราคาจ้าง ปรับปรุงอาคาร ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบประปา ปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม (อ่าน 649) 14 ก.ค. 58
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเลื่อยกล ขนาด 450 ม.ม. จำนวน 1 รายการ (อ่าน 733) 14 ก.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค (อ่าน 592) 14 ก.ค. 58
ผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค (อ่าน 422) 14 ก.ค. 58
ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นงานประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค (อ่าน 481) 14 ก.ค. 58
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอาคารชุด 24 ห้อง 1หลัง (อ่าน 557) 14 ก.ค. 58
จ้างเหมาก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค (อ่าน 410) 14 ก.ค. 58
เรื่อง ผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำ (อ่าน 423) 14 ก.ค. 58
เรื่อง ผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอาคารชุด 24 ห้อง 1หลัง (อ่าน 419) 14 ก.ค. 58
ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอาคารชุด 24 ห้อง 1หลั (อ่าน 402) 14 ก.ค. 58
เรื่อง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภั (อ่าน 463) 14 ก.ค. 58
เรื่อง จ้างเหมาบ้านพักข้าราชการอาคารชุด 24 ห้อง 1หลัง (อ่าน 470) 14 ก.ค. 58
เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตารางเมตร (๐๐๓/๒๕๕ (อ่าน 504) 14 ก.ค. 58
เรื่อง หัวข้อร่างขอบเขต TOR โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 (อ่าน 518) 14 ก.ค. 58
เรื่อง หัวข้อร่างขอบเขต TOR บ้านพักข้าราชการอาคารชุด 24 ห้อง 1หลัง (อ่าน 536) 14 ก.ค. 58
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปี 2557 (อ่าน 528) 14 ก.ค. 58
เชิญชวนร่วมทำประชาพิจารณ์การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลง ณ วันที่ 1 (อ่าน 448) 14 ก.ค. 58